Vandaag 40 minuten gesproken met Hans Spekman. Voor iedereen die nu denk: ‘Hans wie?’ Hans is 2e kamerlid voor de PvdA en heeft onder meer Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn portfolio. Het gesprek begon een beetje rommelig. In onze agenda’s stond half 2 en Hans was er al om half 1. Onhandig voor mensen die het druk hebben.

Opvallend was de directheid en het doorvragen van Hans. Direct vragend naar wat hij eigenlijk bij ons kwam doen. Daarna doorvragen op onze werkwijze. Over de huidige werkwijze van de re-integratie en het achterliggend systeem waren we snel klaar. Zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Ons alternatief: vraaggericht werken, de werkgever centraal en stevige begeleiding van begin tot einde voor werkgever en kandidaat.

Maar hoe vat je dat nou in een systeem zodat het gaat werken? Ons voorstel: splits re-integratie in twee delen: een zorgdeel gericht op re-activeren en begeleiding; een werktoeleidingsdeel gericht op het aan werk krijgen van een kandidaat. Het zorgdeel besteed je uit naar een gespecialiseerd re-integratiebureau. Voor het werktoeleidingsdeel werk je met een premie voor het bureau dat de kandidaat aan het werk helpt. Hierbij kan de kandidaat zoveel bureaus inschakelen als hij/zij zelf wil. Alleen het bureau dat daadwerkelijk een duurzame plaatsing bereikt krijgt de premie. Gevolg, meer bureaus gaan de aan de slag met dezelfde kandidaat en er worden alleen kosten gemaakt bij resultaat.

Na Rene Paas, Joop Linthorst en enkele beleidsmedewerkers van het ministerie van SZW heeft ook Hans Spekman ons plan niet van tafel geveegd…
Nu maar zien hoever we er mee komen.


0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *