Donner: ‘Groei Wajong naar half miljoen onaanvaardbaar!’ Iedereen heeft het maar over de groei van het aantal Wajongers en zeker in 2009 is het aantal schrikbarend toegenomen, maar waar komen al dieGrafiek van de instroom in de Wajong van 2001 t/m 2009. Stijging neemt toe vanaf 2004 en nogmaals in 2009 jong-gehandicapten nu eigenlijk vandaan?

Opvallend verschijnsel is dat de eerste grote stijging plaats heeft gevonden vanaf 2004. Laat dat nu net het jaar zijn dat de gemeentes verantwoordelijk zijn geworden voor de WWB (bijstand). In mijn dagelijkse werk ben ik al veel kandidaten tegen gekomen die na de bijstand in de Wajong zijn gekomen. In 2007 blijkt het al onderzocht te zijn door het UWV.

Met de invoering van de WWB hebben gemeenten een (financieel) belang om bijstandsgerechtigden zoveel mogelijk te laten uitstromen. Veel gemeenten zijn daarom begonnen om hun bestanden te screenen op potentiële jonggehandicapten. Het gevolg is dat de instroom van 2005 van de Bijstand duidelijk is gaan stijgen (tot 14% van de totale instroom in 2006). In Arnhem, waar de screening eerder opgang kwam, is de instroom inmiddels verviervoudigd. (bron: Samenvatting dossieronderzoek Wajong, UWV, 2007)

Of zoals het in de CBS Jeugdmonitor 2009 wordt vermeld: ‘Zo heeft bijvoorbeeld de invoering van de WWB in 2004 er toe geleid, dat gemeenten hun bijstandsbestanden zijn gaan screenen op potentiële jonggehandicapten. Een groot deel van deze groep is vervolgens doorgestroomd naar de Wajong (Stoutjesdijk et al, 2007).’

Bijstand -> Wajong
De eerste belangrijke bijdrage aan de stijging van de Wajongers is dus het schoonvegen van het straatje van de Gemeenten. Je zal toch maar een potentiele jonggehandicapte zijn en in de bijstand zitten! Dan wordt je mooi geholpen van de ene in de andere uitkering. De opdracht van de Gemeenten is het aan het werk krijgen van mensen die in de bijstand zitten en niet het doorschuiven naar een andere uitkering. Al met al schiet de maatschappij daar natuurlijk geen donder mee op. Ik ben wel benieuwd welk percentage van de groei komt door dit doorschuifeffect (als iemand het kan vinden op het web, hoor ik het graag!).

Betere diagnose Autisme
Als tweede oorzaak van de stijging van het aantal Wajongers, wordt de ‘betere’ diagnose voor psychische aandoening zoals Autisme, Schizofrenie e.d. aangewezen. In mijn dagelijkse paktijk binnen Onbegrensd Talent kom ik veel mensen met autisme tegen, dus ik kan me daar wel wat bij voor stellen.

Het gevoel hebben dat je anders bent, maar niet begrijpen waarom. Voor veel mensen met een aandoening in het Autistisch Spectrum (zo heet dat officieel en vanaf nu noem ik het autisten) is het een opluchting om er achter te komen wat nu de oorzaak daarvan is. ‘Toen ik er achter kwam dat ik Asperger (vorm van Autisme) had, vielen de puzzelstukjes op zijn plek’, vertelde mij ooit een kandidaat. Maar ja, wat dan?

In de gemiddelde organisatie wordt steeds meer gevraagd van je communicatieve vaardigheden en je flexibiliteit. Twee talenten die bij deze groep vaak ontbreken. Een groot probleem in het aan de slag krijgen van autisten. Organisaties willen vaak wel, maar zijn er niet op ingericht en managers zijn er niet voor gekwalificeerd.

Wat ik niet goed begrijp, is dat er niet ingezet wordt op specifieke oplossingen voor deze groep Wajongers. Je kunt begeleiden en re-integreren tot en met, maar zolang er geen geschikte werkplekken zijn, houdt het op. Wat mij betreft moet er eerst werk zijn en dan begeleiding. Niet andersom.

Als overheid zou ik inzetten op businessdevelopment op deze interessante groep. Waar autisten uitvallen op communicatie en flexibiliteit, scoren ze hoog op accuratesse, analytisch vermogen en focus. In samenwerking met bedrijven kun je afdelingen of hele bedrijfsonderdelen opzetten om dienstverlening te bieden op gebieden als software testing, salarisadministratie, archivering, kwaliteitsbewaking e.d. Meer wajongers aan het werk en meer organisaties die de voordelen zullen zien. Lijkt mij een machtige klus om dat op te zetten 😉


5 Comments

Gebruikersnaam · 13 januari 2010 at 10:54

Juist datgene waar 99 procent van de mensheid zingeving aan ontleent, daar hebben mensen met een autismespectrumstoornis moeite mee. Het sociale aspect komt in vrijwel alle facetten van het leven terug. De discrepantie tussen sociale vaardigheden (emotioneel quotiënt) en intelligentie (IQ) is groot. Omdat je dit van de buitenkant niet ziet, worden veel mensen met autisme dagelijks met zichzelf geconfronteerd door middel van onbegrip. Zo worden zij voortdurend overvraagd door hun omgeving.

Een niet te onderschatten rol speelt overprikkeling. Voor een ‘gemiddelde’ autist geeft een werksituatie veel prikkels. Dan denk ik niet alleen aan de werkomgeving, maar ook wisselende tijdschema’s, ongeschreven regels. Toch zijn er ook mensen met autisme die daar nauwelijks moeite mee hebben.

Arbeidstoeleiding voor mensen met autisme vergt maatwerk. Er zijn veel arbeidsbeperkingen die geen directe invloed hebben op competenties. Voor een autismespectrumstoornis gaat dat helaas niet op. Dat komt omdat autisme diep doordringt in de persoonlijkheid. Passend werk betekent voor deze groep een kwantumsprong voorwaarts in hun zelfvertrouwen. Dat ze een bijdrage kunnen leveren aan het arbeidsproces, zelf hun boontjes kunnen doppen. En misschien ook nog leuk gaan verdienen. Een en ander vergt ook een inspanning van de mensen met autisme zelf. Bijvoorbeeld om niet bij voorbaat terughoudend te zijn zodra het sociale aspect in beeld komt, maar er voor open proberen te staan. Dat kan ook nog eens mooie contacten opleveren. Dan heb je een win-win situatie.

Yrma · 30 april 2010 at 09:59

Wat betreft doorschuifeffect: Wellicht vind je hier een antwoord op in het CPB docuemnt, pagina 20. Auteur: F.W. Suijker http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/document/156/doc156.pdf

Even een vraag ook: Wat is de bron van de grafiek: “Wajong instroom per jaar”

Maureen Brasker · 7 augustus 2010 at 10:19

Het is erg dat als mensen m et autisme die niet kunnen werken en het wel geprobeerd hebben
en het is niet gelukt .
Dat ze daar op aangerekend worden door het nieuwe kabinet wat er hopelijk niet komt
waar de vvd in zit .
Ze willen de uitkeringen verlagen de wajong .e.d.
Als ze het willen verlagen beneden de 300 euro
Dan kan ik er niet meer van rondkomen.
Ik moet de zorgverzekering de telefoon internet en de leesmap en uiterlijke verzorging
Daar moet ik ook nog geld van overhouden.
Ik heb naast mijn autisme nog een lichte beperking.
Ik woon begeleid zelfstandig op de Stellingmolen in Houten.
En ik moet als het nieuwe kabinet er komt ook nog veel aan awbz gaan betalen
Want de zorg wordt ook duurder door de vergrijzing.
Ik maak mij hier erg veel zorgen over.
Het is niet leuk als er een crisis is dat altijd de zwakkeren in de samenleving er de dupe van
worden.
Ik heb er ook niet om gevraagd om autisme pdd nos en een lichte beperking te hebben
En dat het werken niet lukt.
Dat het dan te druk in mijn hoofd wordt en ik ook voor mezelf moet zorgen en het huishouden moet
doen en dat de maatschappij hoge eisen stelt in een baan dat je alles moet kunnen en snel moet zijn
ook bij vrijwilligerswerk.
Ik hoop dat ik uw voldoende heb geinformeerd.
Groeten van Maureen Brasker

sonja12@hotmail.com · 3 april 2020 at 14:27

Er wordt steeds meer gevraagd. Misschien is meer thuiswerk en optie voor wajongers. Minder prikkels, minder sociaal gedoe, eigen tijd bepaalen.

Sociale Vraagstukken » Blog Archive » Na de WAO moet ook de Wajong anders · 3 maart 2011 at 10:50

[…] De ontwikkelingen bij de Wajong vertonen een heel ander beeld. Vanaf begin 2000 is de instroom in de Wajong ongeveer verdubbeld. Het aantal uitkeringsontvangers bedraagt nu bijna 200 duizend en […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *