Iedereen maakt fouten. Balkenende delegeert op het verkeerde moment aan De Hoop Scheffer, Leers koopt van de verkeerde persoon een huisje. We zijn allemaal feilbaar, maar gaan er blijkbaar ook heel anders mee om. Daar waar Leers een ruimhartig Mea Culpa laat horen, is Balkenende anderhalve dag bezig om dat niet te hoeven doen. De uitkomst: Leers moet weg en Balkenende mag blijven.

Cartoon Fokke en Sukke

Wat is nu eigenlijk de les die we hier uit moeten trekken? Maak nooit fouten. Geef nooit je fouten toe. Het is beter je in allerlei bochten te wringen dan je fouten toe te geven. Geef toe dat je fout zit, maar doe dat in zulke ingewikkelde zinsconstructies dat niemand het meer begrijpt.

In het licht van deze ontwikkelingen en met de kennis van nu aanvaardt het kabinet dat voor een dergelijk optreden een adequater volkenrechtelijk mandaat nodig zou zijn geweest. (brief kabinet inzake commissie Davids)

Iedereen maakt fouten. Overal gaan er wel eens dingen mis. Dat is menselijk. Veel mensen zijn bang om fouten te maken. Een enorme rem op creativiteit, ondernemerschap, daadkracht en lerend vermogen. Maak maar fouten, is mijn devies. Fouten maken is niet erg, als je intentie maar goed is en als je er maar van leert. Een kind leert lopen met vallen en opstaan. Een puber leert studeren door ook eens een vette onvoldoende te halen. Een student leert zijn grenzen kennen door een keer te eindigen met zijn kop in een toiletpot. Een jonge vader leert luiers verschonen door een keer flink onder de poep te komen van zijn dierbaarste bezit. Een ondernemer leert risico’s inschatten door een keer failliet te gaan.

Ik wil graag leven in een samenleving waarin er ruimte is voor het maken van fouten. Waar mensen afgerekend worden op hun inzet en hun groei. Met het vertrouwen van ouders, docenten, managers en de overheid dat ze niet afgestraft worden, maar begeleid en aangemoedigd.

Onze premier zet in op normen en waarden. Roept op tot het vegen van onze eigen stoep als het sneeuwt. Als hij echt wat bij wil dragen aan de normen en waarden in dit land, dan moet hij ruimhartig toegeven dat er fouten zijn gemaakt en domweg sorry zeggen. In plaats van zijn eigen stoepje schoon te vegen.


0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *