De opbrengst van de eerste drie weken van 2010 valt niet tegen. Gesprekken met Michiel van den Hauten (minsterie Sociale Zaken), Hans Kamps (kroonlid SER), Tom Rodrigues (RvB Ordina), Margo Osnabrug (ministerie BZK) en Ingrid van Engelshoven (voorzitter D66) over mogelijke te bewandelen wegen. Daarnaast natuurlijk veel gesproken met vrienden, compagnons en

Foto van Hans Kamps

Hans Kamps

Visie NLers over de uitkomst van de diverse gesprekken. Er beginnen voorzichtig wat lijnen te ontstaan in de ideeën, projecten en klussen die bij me zouden kunnen passen. De politiek (D66) neemt daar een bijzondere plaats in, maar daarover later meer. Helder is, het moet gaan over arbeidsparticipatie.

Werkgevers
Arbeidsparticipatie begint bij werkgevers. Zonder belang, urgentie en emotie bij de leidinggevende gaat er niets in beweging komen. Er zijn al een fors aantal werkgevers die succesvol en concreet aan de slag zijn met talent met een handicap. In vier gesprekken kwam het plan naar voren om daar een voorhoede van te vormen die het vuur kan gaan aanwakkeren bij andere werkgevers. Maar die ook samen kunnen aangeven hoe het anders zou moeten (denk aan rol UWV, Gemeentes, re-integratiebureaus en natuurlijk de kandidaten zelf). Wat mij betreft een klus die mij op het lijf geschreven is! Voor nu moet ik vooral geduld betrachten omdat de diverse partijen (subsidieverstrekker, uitvoerende organisatie e.d.) nog een deal met elkaar moeten sluiten en daarna moeten bepalen of ik ’the man for the job’ ben. Dat gaat me behoorlijk slecht af overigens, ofwel ik wordt ongeduldig 😉

OK
In Engeland hanteren ze het symbool Two Ticks als een werkgever open staat voor talent met een handicap. Minister Donner wil dit idee adopteren voor Nederland in een (natuurlijk) aangepaste vorm. Wat mij betreft noemen we dat Onbeperkte Kansen ofwel OK. Een goed initiatief waarbij de opzet en uitvoering uiteindelijk het succes gaat bepalen. Een logo plakken op je wervingsadvertentie is verre van voldoende. Want hoe loopt het selectieproces? Wie kijkt er naar de ingezonden CV’s en op basis waarvan wordt de selectie gedaan? Hoe reëel is het om cv’s van gehandicapten te verwachten als je op zoek gaat naar een senior Controller? Ook bij dit project heb ik wel een beeld van mijn bijdrage. Sterker nog ik kan me goed voorstellen dat de werkgeversvoorhoede ook het startpunt is voor Onbeperkte Kansen.

Aansluiting leren en werken
In het gesprek met Hans Kamps kwam het succes van de vakcolleges naar voren. Een 6 jaar durende opleiding na je basisschool die je afsluit met een MBO niveau 2 diploma. Vanaf de eerste dag vakgericht en vanaf de eerste dag hand-in-hand met de lokale werkgevers. Leerlingen weten dus wat ze gaan worden (timmerman, loodgieter e.d.) waardoor de motivatie hoog ligt en daardoor de uitval laag. Ook doen ze direct werkervaring op en bouwen ze aan een netwerk in hun vak. Uit net afgerond onderzoek bleek zelfs dat de leerlingen op algemeen vormende vakken – waar juist niet de nadruk op ligt – hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. Een succesvol voorbeeld van een samenwerking tussen werkgevers en scholen.

Daarnaast werkt Hans Kamps ook nog aan een project om dit zelfde concept toe te passen op het speciaal onderwijs. Een mooie oplossing voor de slechte aansluiting van het VSO op de arbeidsmarkt. Maar ook de wens van KPN om meer jonge meiden in dienst te krijgen in hun service organisatie, voor bijvoorbeeld de aansluiting en storingsoplossing van ADSL, is een prachtige start van een samenwerking tussen werkgever en opleider. Ook een mooie doelstelling om mijn tanden in stuk te bijten.

Politiek
Vandaag een prettig gesprek gehad met Ingrid van Engelshoven (voorzitter D66) over mijn betrokkenheid bij D66. Mijn conclusie: ‘Het is mijn partij!’ Als klein jongetje stond ik er al op dat de D66 poster voor het raam moest naast die van het CDA (de voorkeur van mijn ouders). Nu zie ik mijn roeping terug in de kernwaarden van deze partij. Uitgangspunt is de kracht en potentie van ieder mens. Mijn roeping is om de potentie van mensen tot bloei te laten komen. Zo werken we binnen Onbegrensd Talent met zijn allen eraan om kansen op de arbeidsmarkt te creëren voor gehandicapten, ouderen, herintreders, vluchtelingen e.d.

Ik voel me nog een beetje als Kuifje in Afrika in deze – voor mij – nieuwe wereld, maar het is spannend en interessant dus ik ga verder op onderzoek. Concreet ga ik in ieder geval mee lezen en input leveren voor het verkiezingsprogramma op het terrein van de arbeidsmarkt. Of er een daadwerkelijke carrière in zit, nog geen idee.

Volgende week meer gesprekken met interessante mensen waaronder: Bert van Boggelen (voorzitter CNV), Rene Paas (voorzitter Divosa) en Luc Winants (Wethouder Sociale Zaken Maastricht).


0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *