Werkgevers zijn best bereid om Wajong talenten op te nemen in hun bedrijf, maar hoe moet dat dan? Daar heeft het ministerie van SZW een mooi idee op bedacht. Een werkgever kan een Wajong voucher aanvragen bij Senter Novum (een subsidie) om een advies in te kunnen winnen over deze vraag. Een uitstekend idee! Alleen dan nog de uitvoering van dat idee.

De voucher kun je aanvragen bij Senter Novum een loket waar MKBers toch al redelijk bekend mee zijn. So far so good dus. Met zo’n voucher kun je vervolgens zelf een bureau uitzoeken die dat advies voor je gaat uitvoeren. MKBers doen zaken met een accountant, een notaris, een uitzendbureau, de kamer van koophandel, de bank, een opleider en wellicht zelfs een adviesbureau voor personeelszaken. Allemaal organisaties met kennis over de bedrijfsvoering van de werkgever en de knelpunten daarin. Maar geen van deze organisatie mag ingehuurd worden via de voucher (tot zover de vrije markt). De ondernemer kan met zijn subsidie terecht bij alle re-integratiebureaus!?!?

Hmmm, nu snap ik het even niet meer. Naast al het goede werk dat de re-integratiebureaus verrichten in hun zorgtaak bij het re-activeren van mensen, scoren ze gemiddeld slecht als het gaat om de contacten met werkgevers. Het ontbreekt aan netwerk. Het ontbreekt aan adviesvaardigheden. Het ontbreekt aan kennis van branches en organisaties. Ook hier wordt door het ministerie gedacht vanuit de kandidaat (het aanbod) en niet vanuit de werkgever (de vraag).

Zal het ooit nog wat worden met de vraagsturing in de re-integratie wereld of laat de branche zich straks weg saneren door een nieuw kabinet?


3 Comments

Mees · 11 februari 2010 at 14:00

Maar Glenn, je gaat mij toch niet vertellen dat een accountant, een notaris, de kamer van koophandel of een bank, bedrijven kunnen adviseren over re-integratiebeleid? Moeten we dan niet eerder van re-integratiebureaus verwachten dat ze beter gaan worden in het helpen van bedrijven, bijvoorbeeld door branchespecialisatie? Mag je er als overheid niet gewoon van uit gaan dat een sector goed is in waar ze belooft goed in te zijn; namelijk het naar de arbeidsmarkt helpen van oa Wajongers? En hoort daar niet gewoon goed bedrijfsadvies bij… Daarvoor ga je toch niet naar de kvk.

Een verzekeraar zegt ook niet dat je ook een willekeurige arts mag uitzoeken voor een kaakoperatie. Zij betalen liever de kaakchirurg.

    Glenn van der Burg · 11 februari 2010 at 14:16

    Je redenatie gaat spaak op het volgende punt, wie heeft er de vraag en welke kennis is nodig om een degelijk advies uit te voeren. De overheid heeft als beleid om inclusief te denken. Dat houdt in dat er niet 1 ministerie verantwoordelijk is voor mensen met een beperking (vroeger VWS) maar alle ministeries op hun eigen beleidsterrein. In dit geval gaat het over werk, dus SZW. Een werkgever wil graag goed personeel. Wajongers zijn potentiele goede werknemers. Maar hoe kom je er nu achter wat een goede werknemer is voor een specifiek bedrijf. Moet je dan diepgaande kennis hebben van autisten of diepgaande kennis van een branche, de arbeidsmarkt binnen die branche enz. Ik kies voor het laatste. Hierdoor geef je ook ‘normale’ adviseurs van het MKB de mogelijkheid om kennis over talent met een handicap op te doen. Dat is inclusief denken. Nu wordt het weer bij de specialisten vanuit de handicap neergelegd en blijft het allemaal bijzonder.

    Overigens mag je van overheid verwachten dat ze niet naief maar opdrachten neerlegd bij een branche die niet goed presteert. Eerst verbeteren, dan weer nieuwe opdrachten erin!

Ger de Haan · 17 maart 2010 at 10:27

Ik denk dat er een verkeerd beeld bestaat ten aanzien van de prestaties van re-integratiebedrijven en de expertise die er binnen deze bedrijfstak aanwezig is. Het gaat uiteindelijk juist om die expertise die een toegevoegde waarde dient te hebben voor de werkgever.
Het is niet voor niets dat in de regeling een prominente rol is weggelegd voor de arbeidsdeskundige. Dit is bij uitstek iemand die als allrounder kennis heeft van arbeidsmarkt, contacten heeft met werkgevers en bekend is met belasting/belastbaarheid. De pilot Wajong-vouchers is niet bedoeld als een opleidingskans voor andere MKB-adviseurs. Daarvoor is de materie te complex.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *