Onbegrensd Talent en Ordina organiseerden op 25 maart een inspiratiesessie voor organisaties die aan de slag willen met mensen met een handicap. Ongeveer 40 genodigden (o.a. Achmea, Randstad, ministerie van Justitie, Vebego) maakten hun opwachting op het hoofdkantoor van Ordina aan de A12.

Hans Kamps (Ser kroonlid)

Tom Rodrigues (RvB Ordina) opende de middag met een mooie quiz met dramatische cijfers over onze arbeidspartcipatie (900.000 mensen tegen hun wil langs de kant, na je 50e werkloos 14% kans op een baan in het eerste jaar enz.). Hans Kamps nam ons in 10 minuten, die een half uur werden, mee door het woud van instellingen, ministeries en goed bedoelende organisaties (net geen 900.000). Hierbij kwam hij met de rake redenering dat ouderen verdwijnen van de arbeidsmarkt (vergrijzing), jongeren er niet op komen (Wajong en Jeugdwerkloosheid) en dat de veel gevraagde hoogopgeleide jongeren minder gaan werken (wat wil je met zo’n ijzersterke positie op de arbeidsmarkt). Aan alle kant knelt het dus! Bedrijven kunnen niet langer afwachten, maar moeten actief betrokken raken bij opleidingen en de manier waarop we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen, aldus Hans Kamps.

Na deze centrale sessies zijn we in gesprek gegaan met een manager en zijn Onbegrensde Talent. Wat waren de verwachtingen vooraf? Hoe was de eerste ontmoeting? Hoe gaat het nu? Drie groepen met drie prachtige succes verhalen. Ik mocht aanschuiven bij Wahid, een kerel van 30 met asperger en zijn manager bij het ministerie van SZW. Wahid is na 8 jaar postbezorgen eindelijk aan de slag als econometrist. Zijn manager heeft door Wahid meer diepgang in zijn onderzoeken kunnen brengen waardoor (and I quote) ‘de kwaliteit van de hele afdeling fors omhoog is gegaan.’ Een prachtig verhaal waarvan er veel meer verteld moeten worden!


2 Comments

ron mol · 25 maart 2010 at 13:47

He Glenn,

doe ze de groeten van me bij Onbegrensd talent, ben er een aantla keer geweest zijn ook goed bezig.

groet Ron

Wahid · 27 maart 2010 at 10:47

Hallo Glenn,

Ik vond het ook een hele mooie en interessante sessie.

Inderdaad 900.000 mensen: naast de niet-werkende werkzoekenden zijn er ook mensen die arbeidsongeschikt zijn, en op zoek naar werk. Die groep wordt alleen niet tot de beroepsbevolking gerekend (wel tot de potentiële beroepsbevolking), waardoor de officiële werkloosheidscijfers een vertekend beeld geven.

Meestal richt re-integratie zich op lager opgeleiden (denk aan sociale werkplaatsen, instroom- en doorstroombanen). Het is mooi dat er nu ook aandacht is voor hoogopgeleide mensen met een beperking. Mensen die met passend werk (een aangepaste werkplek, een iets aangepaste functie en/of jobcoaching) hun mogelijkheden kunnen benutten. Dat kan bij de overheid zijn, maar ook in het bedrijfsleven als software test engineer (om maar enkele voorbeelden te noemen). Laten we ook het financiële aspect niet onderschatten. Soms gaan de nieuwe werkenden van het uitkeringsniveau (75% van het wettelijk minimumloon) naar een salaris dat twee keer zo hoog ligt. Dat betekent voor de Wajong-gerechtigde soms een heel nieuwe manier van leven.

Nu verdwijnt een beperking niet en komen er steeds meer flexibele contracten. Vroeger had je soms een baan voor het leven. Daardoor denk ik dat er in de toekomst ook een uitdaging ligt om ex-Wajong’ers duurzaam te laten participeren. Dat vergt een algehele cultuuromslag.

groetjes,
Wahid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *