Wie heeft er ooit van Vebego gehoord? Ik niet, maar met bijna 40.000 medewerkers en bijna 900 miljoen omzet kan Vebego zich als familiebedrijf rekenen tot een van de grootste werkgevers in Nederland. De veertig zelfstandig bestuurde dochterbedrijven van Vebego leveren onder meer schoonmaakdiensten, facilitaireservices en personeelsdiensten. Een echt mensen bedrijf dus!

Samen ondernemen met je klant
Naast de eigen dochters heeft Vebego ook nog een 20 joint ventures die ze samen met hun klant of leverancier opgezet hebben. Zo brengt Vebego haar kennis en ervaring op gebied van facilitaire processen in bij SW-bedrijven (Sociale Werkvoorziening) om samen een beter service te kunnen verlenen. In de zorgsector draagt Vebego ondermeer bij door haar kennis van personeelsdiensten te gebruiken om met de joint venture VitaalFlex het flexibele personeel voor de Vitalis Zorggroep te leveren. Door medewerkers zelf te laten plannen is het ziekteverzuim gedaald en zijn medewerkers meer uren gaan werken (een mooi voorbeeld van Het Nieuwe Werken). Uniek hierbij is dat deze diensten gezamenlijk met klant (in de zorg) of de leverancier (SW-bedrijven) opgezet worden.

Foto van Annette van Waning
Verantwoordelijk voor ontwikkeling van mensen
In mijn gesprek met MVO manager Annette van Waning werd wel duidelijk dat de mens centraal staat bij Vebego. ‘Door het ontwikkelen van mensen, ontwikkelen onze bedrijven’, aldus Annette. Een totale omkering van de aansturing van een organisatie, met een prachtig resultaat. In tien jaar verdubbelde de omzet van 400 miljoen naar ruim 800 miljoen en de werkgelegenheid steeg van 25.000 naar bijna 40.000 medewerkers.

Om de ontwikkeling van mensen te stimuleren, begeleiden en ondersteunen, zijn er voor alle medewerkers op alle niveaus scholings- en opleidingsmogelijkheden. Ongeschoolde medewerkers kunnen een MBO opleiding te doen; Mensen krijgen ondersteuning in het structureren van hun leven (dat begint bij ontbijten op de zaak!); Top talent neemt deel aan de Strategic Management Course die samen met TIAS is ontwikkeld (ook hier neemt ondertussen een medewerker van een leverancier deel aan de opleiding).

Ondernemerschap tot in de haarvaten

Het ondernemerschap zit diep verankert in Vebego. Volgens Annette van Waning is dat terug te leiden tot drie belangrijke uitgangspunten. De structuur geeft mensen de mogelijkheid om te ondernemen. Vebego is een holding op afstand met veertig dochter bedrijven waarvan de directeuren ‘eigen ondernemer’ zijn. De cultuur zorgt voor vertrouwen. ‘Je mag fouten maken. Succes is top! Als het mis gaat, dan heb je het geprobeerd en dat is ook bewonderenswaardig.’, aldus Annette van Waning. Ten slotte zijn samenwerking en innovatie opgenomen in de beoordelingscyclus als resultaatgebieden naast medewerkertevredenheid en financiële doelen.

Perfectie bestaat niet

Is er dan ook nog iets te verbeteren? Ja, natuurlijk. Daar waar Vebego een grote diversiteit heeft aan medewerkers in de uitvoering, lukt dat nog niet voldoende in het kader en het management. Meer vrouwen in de top en nog meer doorstroming vanuit de werkvloer naar de leiding. Een volgende uitdaging voor dit prachtige familiebedrijf.


0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *