Het gezondheidsinstituut NIGZ heeft de afgelopen jaren een flinke ommezwaai gemaakt. Van een – door het Ministerie van VWS – gesubsidieerde organisatie op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie tot een projectenorganisatie gericht op de markt. Jaap Koot (directeur NIGZ) ziet zich als de facilitator van werkgeluk van zijn medewerkers.

Naast arts is Jaap Koot ook een bedrijfskundige. Tijdens zijn MBA studie waren er al intense discussies tussen Jaap en zijn professoren over ‘profit’ als enige maatstaf voor bedrijfsvoering. Bij het NIGZ zet Jaap een heel andere lijn uit. Gelukkige medewerkers zijn veel creatiever en productiever dan mensen die met tegenzin naar hun werk gaan. Binnen het NIGZ werken professionals op gebied van gezondheid, voeding en communicatie. Deze medewerkers hebben elke dag contact met klanten en leveren die klanten hun inzet en expertise. Leidinggevenden zijn ervoor om medewerkers te stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen, niet om controle uit te oefenen. Daarnaast heeft een manager een taak om medewerkers te prijzen voor de behaalde resultaten en praktisch te ondersteunen als het moeilijk wordt.

Quality circles
Binnen het NIGZ worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarbij iedereen zijn bijdrage kan leveren aan de verbetering van de kwaliteit. Verder zijn er werkgroepen (een soort ‘Quality Circles’) dwars door de structuur van de organisatie, die leiden tot prachtige verbeteringen en betere samenwerking tussen mensen en afdelingen.

Buddies
Onder alle professionele medewerkers zijn duo’s gevormd die elkaar coachen. Hierbij is medewerkers gevraagd om iemand willen uit te zoeken met complementaire capaciteiten. Zo zijn mensen die sterker zijn in acquisitie samen met mensen die sterker zijn in het schrijven van stukken bezig met hun persoonlijke ontwikkeling.

Een gelukkige werknemer is een gezonde werknemer
Daar waar vroeger veel focus lag op de fysieke kant van werk in de arbeidsgeneeskunde ziet Jaap Koot dat nu kantelen. Na vele jaren van gezondheidsbescherming op het werk komen we nu in een tijdperk van gezondheidsbevordering op het werk. Recent onderzoek van TNO toont aan dat werkplezier en zelfontplooiing een veel grotere impact hebben op verbetering van de gezondheid van werknemers dan allerhande Arbo regelingen.


0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *