Gesprek met Annette van Waning, MVO manager Vebego

Als je het met Annette hebt over haar inspiratie voor MVO dan komt haar liefde voor de mens meteen duidelijk naar voren. Toen ze bij haar eerste baan bij schoonmaakbedrijf Westerveld in aanraking kwam met medewerkers van Turkse, Marokkaanse en Ghanese afkomst, besloot ze zich te verdiepen in hun land van herkomst, de gebruiken en de cultuur. Dit met als doel de medewerkers beter te begrijpen.

Nog steeds verdiept zij zich in andere culturen en reist voor de Vebego Foundation nog regelmatig naar het buitenland. Naar eigen zeggen heeft ze van haar oprechte interesse in de mens haar werk kunnen maken. Een wens die ze al aan het begin van haar carrière had. Bij Vebego zit ze wat dat betreft helemaal op haar plek. Het is een familiebedrijf en een mensenbedrijf in alle opzichten.  Door een duurzame omgang met medewerkers, klanten, relaties en leveranciers worden uiteindelijk continuïteit in relaties bewerkstelligt en duurzame winst gerealiseerd.

Gewoon doen!
Het inspireren van mensen binnen Vebego voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, of het nu gaat om directeuren of de medewerkers op de werkvloer, kan volgens haar niet zonder aan te haken bij de reeds bestaande praktijk. Je moet niet aankomen met een prachtig geschreven, maar algemeen en weinig concreet document over MVO. Je moet het ‘gewoon doen’.  Ook wanneer er weerstand is of twijfel gaat ze het gesprek aan en merken beide partijen hoeveel er eigenlijk al gebeurt op MVO gebied binnen een bedrijf. Het helpen van glazenwassers bij het bepalen van volgende carrière stappen, of het zichtbaar maken van schoonmakers door ze overdag bij klanten te laten werken, zijn hier voorbeelden van.  Zo krijgt MVO een gezicht  en  betekenis. Mensen snappen dan waar het om gaat en zien concreet hoe MVO in hun bedrijf werkt, dat het niet iets nieuws is dat er ‘weer bij moet’, maar ‘een way of life die we al jaren leven’.

MVO op de agenda
Annette zorgt er op verschillende manieren voor dat MVO beklijft en de aandacht vast blijft houden. Dit doet ze door de nieuwsbrief van MVO Nederland naar alle MVO-coördinatoren van de verschillende bedrijven door te sturen. Maar ook door het ontwikkelen van een MVO puzzel; een MVO-box; het SchoonPlein lespakket voor basisscholen over afval en weggooibesef; het houden van MVO bijeenkomsten en nog veel meer. Creativiteit komt dan ook naar voren als een tweede belangrijke voorwaarde voor het implementeren van MVO. Zo blijft het leuk en origineel. Daarnaast spelen verhalen een belangrijke rol voor Annette. Ze kent legio inspirerende verhalen over de MVO praktijk van Vebego bedrijven. Die zet ze vaak in als ze mensen erover vertelt. Een voorbeeld is het verhaal over de gedetineerden die meehelpen bij de schoonmaak van hun pand. Dit roept vaak verwondering op. Een aantal van deze verhalen wordt momenteel opgetekend en zal op de site geplaatst worden ter inspiratie van mensen, zowel intern als extern.

Tip voor de ondernemer…
Samenwerken, dicht bij jezelf en je core business blijven, vertrouwen hebben in mensen, creativiteit, enthousiasme en een actieve, praktische instelling kunnen zorgen voor draagvlak voor MVO. Annette is hiervan voor mij het sprekende voorbeeld.


Marije Klomp is gastblogger op dit blog en stagiair bij MVO Nederland. Ze doet onderzoek naar de invloed van inspirerende leiders op de acceptatie en implementatie van MVO.


0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *