Elk jaar schreeuwen de verschillende prijzen voor de beste werkgevers om het hardst. Maar door de vele prijzen is er geen onderscheid meer te maken wie nu echt goede werkgevers zijn. En is goed werkgeverschap niet een paternalistisch management instrument uit de jaren 90 geworden? Want met alle veranderingen op de arbeidsmarkt en de intrede van Het Nieuwe Werken, dient zich een andere vraag aan: Wat is de verantwoordelijkheid van de werknemer eigenlijk?

Krimp
Sinds 2010 neemt de beroepsbevolking voor het eerst in decennia af. De babyboomers gaan massaal genieten van hun pensioen wat uiteindelijk leidt tot een afname van 10% van alle werkenden in 2040. We gaan dus op veel delen van de arbeidsmarkt van een structureel overschot, naar een structureel tekort. Hierdoor zullen ook de arbeidsverhoudingen en traditionele macht van werkgever over werknemers structureel gaan veranderen.

Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken biedt werknemers nieuwe vrijheden en bijbehorende verantwoordelijkheden die onomkeerbaar zijn. Werknemers kunnen door HNW zelf bepalen waar, wanneer, hoe en met wie ze hun werk uitvoeren. Uitgangspunt van Het Nieuwe Werken is vertrouwen. En niet in de laatste plaats vertrouwen in de professionaliteit of liever gezegd het vakmanschap van de medewerker.

Goed werknemerschap
Meer vrijheid, meer vertrouwen, minder machtsverschil, allemaal grote veranderingen in de rol van de werknemer die vragen om goed werknemerschap. Maar wat dat dan precies is, hoe je dat vanuit een organisatie stimuleert, zijn allemaal vragen die nog onbeantwoord zijn. De grote winst is dat werknemers weer aangespoord worden om weer mens te zijn in hun werk, om zelf na te denken, om zelf keuzes te maken en natuurlijk om zelf hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in hun werk. We staan aan het begin van een interessante tijd, een tijd voor People Power!


1 Comment

Tweets that mention Vakmanschap is meesterschap « Glenn van der Burg's Blog -- Topsy.com · 26 januari 2011 at 08:15

[…] This post was mentioned on Twitter by Glenn van der Burg, Saskia Tromp. Saskia Tromp said: RT @glennburg: Vakmanschap is Meesterschap. Kort blog over goed werknemerschap (jazeker werknemer). http://bit.ly/f9IwP2 #mvonl […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *