Door mijn werk bij MVO Nederland, word ik al snel gezien als iemand die de MVO-zegen over een idee of over een product kan uitspreken. De vraag ‘Dat is dan toch MVO?’, wordt mij regelmatig half retorisch gesteld. Bij Het Nieuwe Werken is dat niet anders. ‘Wij stimuleren thuiswerken en daardoor staan mensen minder in de file. Dat is dan toch MVO?’. Is het nu echt zo eenvoudig? Nee, natuurlijk niet.

Het concept van MVO is zo eenvoudig, maar de praktijk – gezien de impact – zo weerbarstig. Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maken mensen in een organisatie bij elk besluit dat ze nemen een afweging. Een afweging over de gevolgen van hun handelen op het gebied van People, Planet en Profit. Zowel bij de aanschaf van punaises, het recruitment beleid, de broodjes bij de lunch, de manier van reclame maken, als de wijze waarop de core business wordt ingericht wordt een afweging gemaakt rondom deze drie P’s. De kern is dus eenvoudig; drie P’s in plaats van alleen de P van Profit.

Het Nieuwe Werken een MVO-puzzelstuk
Dit geldt ook voor Het Nieuwe Werken. Welke visie heeft een bedrijf op de wijze waarop met medewerkers omgegaan wordt? Welke kernwaarden zitten daar achter? En hoe zorgt de organisatie ervoor dat het in de praktijk werkt? Om van Het Nieuwe Werken een MVO-puzzelstuk te maken, is ook hier de afweging van de drie bekende P’s nodig. De kernvragen zijn dan heel eenvoudig: worden medewerkers er gelukkiger en gezonder van? Belasten we het milieu minder door bijvoorbeeld minder reiskilometers te maken en minder vierkante meters te gebruiken? Besparen we kosten door een lager energieverbruik en minder ziekteverzuim? Verhogen we onze omzet door grotere productiviteit en meer creativiteit?
Foto van een kantoortuin in Lego nagebouwd
Als een organisatie alleen voor de P van Profit kiest en Het Nieuwe Werken inzet als manier om vierkante meters te besparen, dan heeft Het Nieuwe Werken niets met MVO te maken. Bedrijven geven hun medewerkers een laptop en een smartphone, zetten iedereen in een kantoortuin met een flexplek en noemen dat vervolgens Het Nieuwe Werken. Helaas krijg ik steeds meer signalen dat bedrijven het zo aanpakken.

Triple P-benadering
Valt de keuze op een integrale aanpak, dan is Het Nieuwe Werken een echte ‘Triple P’-benadering. Alle P’s hebben dan baat bij Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken is juist dan het bewijs dat MVO geen kwestie is van of-of maar van en-en. In de pure vorm is Het Nieuwe Werken een schoolvoorbeeld van MVO.


0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *