Hoe zorg ik voor draagvlak in mijn organisatie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? Hoe betrek ik mijn stakeholders bij de keuzes die mijn bedrijf maakt? Hoe inspireer ik mijn medewerkers om zelf actief aan de slag te gaan met duurzaamheid? Welk keurmerk is voor mijn bedrijf het meest geschikt? MVO is allang geen noviteit meer, maar in de praktische uitvoering zijn er veel vragen waar nog maar amper een antwoord op is. Veel bedrijven zijn bezig met uit uitvinden van het wiel. Hoe kunnen we nu meer van elkaar leren? Zodat we al die wielen samen gaan uitvinden!

Bijna tweeduizend partner bedrijven en ruim zestig branche organisaties zijn aangesloten bij MVO Nederland. Een enorm netwerk van gedreven mensen met een MVO ambitie. Wij geloven in de wijsheid die er besloten ligt in dit netwerk, bij de mensen van dit netwerk. In verschillende samenstellingen brengen wij mensen samen om met en van elkaar te leren. Binnen het Grote Bedrijven Netwerk werken we sinds dit jaar met intervisie sessies met kleine groepen. Inkopers leggen hun dilemmas rondom duurzaam inkopen open op tafel bij hun collega inkopers van andere bedrijven. MVO Managers delen hun vraagstukken over draagvlak creatie met hun collega MVO managers. Na elke sessie gaan deelnemers met praktijkvoorbeelden, nieuwe contacten, nieuwe kennis en vooral inspiratie terug naar hun eigen bedrijf. Misschien wel het belangrijkste van deze intervisie is de herkenning van de kopzorgen, de gedeelde uitdaging, het gevoel dat je niet alleen bent in de dappere strijd naar een duurzamer bedrijf.

Sinds mei van dit jaar zijn we ook gestart met intervisie op grotere schaal. Op 24 mei hebben we onze eerste MVO OpenSpace gehouden. Een netwerkbijeenkomst voor partners van MVO Nederland die hun vraagstukken en dilemmas aan elkaar voorleggen. Enkele van de vragen: Hoe kunnen we onze medewerkers betrekken bij MVO? Welke milieu doelstellingen kan ik stellen als dienstverlenend bedrijf? Is het financieel compenseren van CO²-uitstoot ook duurzaam? De OpenSpace methodiek zorgt voor onderlinge afspraken en structuur die veel vrijheid geeft aan de deelnemers. Nadat de vragen van de groep zijn geïnventariseerd, kiezen deelnemers zelf voor de vraag waar ze een bijdrage aan willen leveren. En als ze hun bijdrage hebben geleverd of zelf niets meer leren van het gesprek? Dan staan ze op en gaan ze naar een ander gesprek. Een dynamische manier van werken die zorgt voor veel kruisbestuiving en die de kracht van het netwerk laat ontluiken. Op 21 juni organiseren we de volgende MVO OpenSpace, ik hoop dat jij daar ook bent met je vragen en antwoorden. En als Oranje in de kwartfinale staat, dan zorgen we ervoor dat we op tijd klaar zijn voor de wedstrijd!

Management goeroe Prahalad schreef het al in zijn stuk voor de Harvard Business Review: Sustainability is the driver for innovation. Om hier onze bijdrage aan te leveren zijn we de eerste MVO Business Accelerator gestart. Vanuit een duurzaamheidsthema (denk aan duurzame mobiliteit, vergrijzing of grondstoffenschaarste) gaan 5 tot 8 bedrijven bekijken welke oplossingen ze samen kunnen bedenken. Noem het co-creatie of duurzame innovatie, in een middag ontstaan de eerste contouren van nieuwe producten en diensten. Maar vooral ontstaan er nieuwe verbindingen tussen mensen en bedrijven, die de belofte hebben om nieuwe, duurzame business op te leveren.

Bent u geïnteresseerd in een intervisie netwerk rondom een thema? Wilt u samen met andere bedrijven nieuwe, duurzame business ontwikkelen? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers of met mij!


0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *