Het leiden van een afdeling of organisatie brengt in onze tijd veel vragen met zich mee. Hoe zet ik nieuwe kennis en technologie om in nieuwe producten en diensten? Hoe houd ik mijn oudere medewerkers productief inzetbaar? Hoe blijf ik concurrerend ten opzichte van Azië? Hoe combineer ik mobiliteit met behoud van kennis en ervaring? De lijst met vragen is bijna onuitputtelijk. Dat is ook niet verwonderlijk gezien de combinatie van turbulente ontwikkelingen: versnelling in vergrijzing, groeiende globalisering, stijging van social media, eisen rondom CO2 reductie, verhoging van de voedselprijzen, schaarste van grondstoffen enzovoorts. Geen eenvoudige tijd dus voor leiders van organisaties, maar er gloort hoop. Sociale innovatie biedt kansen voor mensen, organisaties en de maatschappij.

De basis van bijna alle organisaties ligt in het opknippen van het werk dat nodig is om tot een product of dienst te komen. Hierdoor is vergaande specialisatie ontstaan, waarbij het voor mensen vaak lastig is geworden om de daadwerkelijke bijdrage van hun werk te zien binnen het geheel. Probeer zelf maar eens aan jonge kinderen klip en klaar uit te leggen wat je doet op je werk. Zelf krijg ik vaak te horen dat ik de hele dag ‘computer’ of op mijn iPhone zit als ik thuis werk. Gelukkig kan ik mijn kinderen nog laten zien dat ik een boek heb geschreven of les geef (een eenvoudige vertaling van het faciliteren van bijeenkomsten). De specialisatie binnen organisaties is alleen mogelijk geworden door de uitvinding van management. Want van ‘het management’ wordt verwacht het overzicht te houden en de koers uit te stippelen. Signalen uit de omgeving van een organisatie worden verzameld in omzetcijfers, ziekteverzuimpercentages, marktonderzoeken, klanttevredenheidsenquetes, medewerkerstevredenheidsonderzoeken en andere indicatoren voor het dashboard van de leiding van de organisatie. Alle informatie tezamen vormt de basis voor bijsturing. Informatie gaat dus van onder naar boven en duiding en sturing vervolgens weer van boven naar beneden.

Te traag
Deze vertrouwde manier van organiseren gaat in onze tijd van explosieve ontwikkelingen helaas te langzaam. Een ontwikkeling moet eerst duidelijk op het netvlies staan van de leiding van een organisatie, er moet een besluit genomen worden en vervolgens ook tot uitvoering komen bij de uitvoerende medewerkers. Voordat dit allemaal plaats heeft gevonden is de klant al naar de concurrent of de imagoschade al geleden. Organisaties moeten sneller en adequater in kunnen spelen op de storm van ontwikkelingen waar we midden in zitten om succesvol te zijn.

Sociale Innovatie
De manier waarop wij met elkaar werken in en tussen organisaties is dus aan een stevige revolutie toe. Om hier concrete handen en voeten aan te geven, is MVO Nederland is samenwerking met TNO, Syntens, INSCOPE en De Baak een ‘expeditie Sociale Innovatie’ gestart voor bedrijven uit de topsectoren. Tijdens deze expeditie formuleren leidinggevenden uit diverse bedrijven hun eigen vraagstuk vanuit de Sociale Innovatie en gaan ze hier in gezamenlijkheid mee aan de slag om van en met elkaar te leren. Via het blog van P&Oactueel delen de deelnemers hun inzichten en vraagstukken. Blijf ons dus volgen! Heb je zelf aansprekende voorbeelden van innovatie van werk, organisatie en leiderschap? Stuur me dan een mailtje.

Dit blog werd eerder gepubliceerd op de website van P&O Actueel


0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *