Elk managementboek dat ik lees start met een beschouwing van de turbulente ontwikkelingen in ons tijdsgewricht. Of het nu Marketing. 3.0 is van Kotler, De Werkrevolutie van Lynda Gratton, What Matters Now van Gary Hamel of Drive van Daniel Pink. Ze zijn het allemaal redelijk eens. De omgeving waarin wij leven verandert sneller dan ooit te voren en alles gaat ook nog eens tegelijkertijd. Internet en sociale media veranderen de balans van macht tussen bedrijven en consument, overheid en burger, werkgever en werknemer. Het duurzaamheidsvraagstuk noodzaakt bedrijven om ingrijpend te veranderen door snel stijgende grondstofprijzen, grondstofschaarste en de noodzaak om CO2 emissies te beperken. De demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing scheppen voor organisaties ongekende kansen en uitdagingen door stijgende vraag naar zorg, oplopende gemiddelde leeftijd van personeel en aanstaande krapte op de arbeidsmarkt. En binnen al deze aardverschuivingen moeten mensen en organisaties zich ongelooflijk snel aanpassen.

Cover van De Laptop op tafelZo verandert ook het fenomeen werk ingrijpend. De technologie heeft ervoor gezorgd dat veel kenniswerk net zo goed of vaak zelfs beter thuis gedaan kan worden. Het Nieuwe Werken heeft een snelle vlucht genomen door de belofte van minder vierkante meters en hogere productiviteit. Hierdoor kunnen velen van ons met een kantoorbaan overal en altijd werken. En dat is dan ook precies wat er gebeurt. Daar waar veel managers bang zijn dat medewerkers tijdens het thuiswerken lanterfanten en huishoudelijke klusjes doen, is het tegenovergestelde de werkelijkheid. Mensen die vrijheid krijgen werken harder en langer!

Vroeger was werken verbonden aan een fysieke plek, het kantoor of de fabriek. Daardoor was stoppen met werken ook eenvoudig, namelijk naar huis gaan. De scheiding privé en werk was vaak al snel een paar kilometer. Een van de uitdagingen in ons tijdsgewricht met alle gelijktijdige, ingrijpende veranderingen waarbinnen wij in alle vrijheid ons werk doen, is een nieuwe balans vinden tussen werk en privé. Of wellicht beter gezegd tussen inspannen en ontspannen. Een nieuw evenwicht is nog ver te zoeken. Maar laten wij de zoektocht aangaan en die is reeds begonnen doordat je dit boek gaat lezen.

Dit blog heb ik geschreven als voorwoord van het nieuwe boek ‘De laptop op tafel’ van Richard van der Lee. Een boek waarin de relatie wordt gelegd tussen inspirerende voorbeelden uit het gezinsleven met drie opgroeiende kinderen en de zeer herkenbare gang van zaken bij organisaties, wanneer het gaat over leiderschap, work-life-balance, talentontwikkeling, controle en nog veel meer.


0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *