Deze column verscheen eerder in het vakblad Kwaliteit in bedrijf.

Als u de ontwikkeling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vergelijkt met die van een mens; in welke levensfase moeten we MVO dan indelen? Een brabbelende baby of misschien wel een belerende bejaarde? Ik denk zelf dat we te maken hebben met een snel groeiende puber. Sterk, maar ook wat onstuimig, jongwijs en tegendraads. Bedrijfjes met duurzame producten en diensten schieten als paddenstoelen uit de grond. Onderzoeken over nut, noodzaak en resultaat tuimelen over elkaar heen. En in een poging om orde in de chaos te scheppen, creëren richtlijnen, prestatieladders en keurmerken zelf weer een eigen ondoordringbaar woud voor organisaties.

loesjeIn de omgang met deze wispelturige puber kan de kwaliteitsprofessional zorgen voor rust, reinheid en regelmaat. Door te kiezen voor een gestructureerde aanpak als ISO 26000 en het beheren van de behaalde keurmerken, geeft u invulling aan de harde kant van MVO. Maar levert u daarmee ook de ultieme bijdrage aan een echt maatschappelijk verantwoorde onderneming?

De echte waarde van MVO ligt in de meervoudige waardecreatie. Ondernemingen die waarde creëren voor People, Planet en Profit zijn de winnaars van morgen. Dus niet vanuit de OF-OF gedachte, maar EN-EN. Betere kwaliteit en lagere kosten en een positieve impact op milieu en gezonde, gelukkige medewerkers en onderscheidend vermogen in de markt en voordelen voor de klant. MVO-bedrijven laten zien dat het kan en moet. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we radicaal anders gaan denken en werken met elkaar. Geen incrementele verbeteringen en operational excellence meer, maar sociale innovatie.

Een organisatie wordt pas een echt maatschappelijk verantwoorde onderneming als de harten en hoofden van alle medewerkers daarop gericht zijn. Om elke dag samen bezig te zijn met het anders, beter en mooier maken van het bedrijf voor alle stakeholders. Zoals bij Koekjesbakkerij Veldt waar medewerkers de regie in eigen hand hebben gekregen. De traditionele hiërarchische piramide is omgedraaid. ‘Door het omdraaien van de piramide vallen rapportages over het succes van medewerkers vanzelf naar beneden in plaats van de moeilijke weg omhoog’, aldus koekinnovator Kees Pater. Duurzaamheid is verankerd via de kernwaarden Aarde en Waarde, Samen, Ambitie en Vakkundig, die door de medewerkers zelf zijn bepaald. Juist door het geven van vrijheid en verantwoordelijkheid en het loslaten van de controlezucht, lukt het Koekjesbakkerij Veldt om meervoudige waarde te creëren voor People, Planet en Profit. Eigenlijk is het net als bij een jongvolwassene; liefhebbend loslaten binnen duidelijke kaders.


0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *