Gastblog van Tessa Striekwold, stagiair bij MVO Nederland

Wat doe jij nu eigenlijk precies?

Ik doe onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Aha. Interessant.. Maar waar gaat het dan eigenlijk over?

Zo verliepen veel van mijn gesprekken afgelopen maanden regelmatig bij MVO Nederland. Zodra ik begon te vertellen over waar je dan aan kunt denken (maatschappelijke factoren, arbeidsomstandigheden, gezondheid, competenties en motivatie) veranderde de “Aha” van: ‘leuk, maar ik weet nog steeds niet waar je het over hebt’ in een “Ohja” van: ‘dat zijn inderdaad belangrijke kwesties om over na te denken’.

Fokke Sukke Beste Werkgever

In eerste instantie wist ik eigenlijk ook niet wat duurzame inzetbaarheid betekende. Het deed me denken aan oudere werknemers in organisaties. Als bijna afgestudeerde die op het punt staat vol energie aan haar loopbaan te beginnen, is dat niet direct mijn interessegebied. Na enige opheldering begreep ik dat het thema veel breder is en het er om gaat of je fysiek en mentaal fit en in staat bent je beroep uit te oefenen, of je over voldoende en adequate kennis en vaardigheden beschikt, maar ook of je het leuk vindt, er energie van krijgt en of het iets toevoegt aan je leven. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar het is heel gemakkelijk om ‘gewoon je werk te doen’. Dit heb ik zelf ondervonden toen ik merkte dat mijn batterij leeg was: ik begon heel enthousiast aan het onderzoek en stortte mij volledig op het onderwerp. In mijn bevlogenheid nam ik geen rust en tijd om op te laden. Fysiek en mentaal werd ik moe en ik had er geen zin meer in. Ik realiseerde me hoe belangrijk het is om alert te blijven en mezelf continu de vraag te blijven stellen: hoe kan ik mijn stage/loopbaan tot het einde/mijn pensioen op een goede en prettige manier vormgeven en wat heb ik daarvoor nodig?Heel leuk die vraag, maar hoe kun je nu als werkgever concreet ‘werken aan’ de duurzame inzetbaarheid van je werknemers? Het is een containerbegrip geworden waardoor het lastig is om er grip op te krijgen. Het ontbreekt vaak aan een situering van het thema binnen de context van een specifieke organisatie of sector, die de complexiteit van de praktijk weergeeft. Voor mijn onderzoek heb ik daarom een praktische inslag gekozen. Door naar bedrijven toe te gaan, te spreken met directeuren en HR managers, de sfeer en organisatiecultuur te ervaren en te zien hoe werknemers met elkaar en hun leidinggevenden omgaan heb ik onderzocht welke elementen centraal staan bij duurzame inzetbaarheid binnen verschillende organisaties, wat werkt en waar nog uitdagingen en kansen liggen. Zo draagt de organisatiecultuur van kleinschalige familiebedrijven als Gulpener en Koffiebranderij Peeze er aan bij dat alle werknemers zich echt thuis en gewaardeerd voelen en is er aandacht voor hun individuele behoeftes, beschikt een grote organisatie zoals A-ware Food Group over een prachtig opleidingssysteem om je te ontwikkelen en heeft IHC Merwede ontzettend veel faciliteiten om fit en vitaal aan het werk te kunnen blijven.

Ook bij deze organisaties is verbetering altijd mogelijk! Het is een continu proces om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de werknemer zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, te leren werken met beperkte financiële middelen, het thema actueel en fris houden en (intersectorale) mobiliteit stimuleren. Instrumenten en scans lijken vooral effectief ingezet te kunnen worden als hulpmiddelen, maar het werken aan duurzame inzetbaarheid begint bij de organisatiecultuur, korte communicatielijnen, een goede sfeer en het gesprek dat plaats moet kunnen vinden tussen de werkgever of leidinggevende en werknemer. Er moet een cultuur zijn van veiligheid, communicatie, vertrouwelijkheid en aandacht voor de individuele werknemer als persoon om draagvlak te creëren voor beleid op het niveau van de organisatiestructuur, dit door te voeren en werknemers intrinsiek te motiveren.
Dus stel jezelf de vraag: doe ik eigenlijk wel duurzaam?

Tessa Striekwold is tweedejaars masterstudent humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek. In het kader van haar stage bij MVO Nederland heeft ze onderzoek gedaan naar duurzame inzetbaarheid van werknemers. Haar interessegebied is de P van People, mensen in organisaties, omdat ieder mens met organisaties te maken krijgt, zich daartoe moet verhouden en onontkoombaar blootgesteld en beïnvloed wordt door systemen, structuren en culturen die in de organisatie aanwezig zijn.


0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *