Het voelt al weer wat beter. Politici zijn voorzichtig positief over onze economie en datzelfde geldt voor de cijfers die zij aan ons tonen. Uitzendorganisaties zijn van oudsher een voorspeller van herstel of krimp van economie en arbeidsmarkt en de uitzendbranche groeide in 2014 met 7 procent. Weer een lichtpuntje! Via LinkedIn en Twitter zie ik zelf ook steeds meer vacatures langs komen. En wees eerlijk, jij bent toch ook wel klaar met dat crisisgedoe? Terwijl een groot deel van Nederland de zorgen laat varen en overschakelt op de dagelijkse gang van zaken, strijdt een grote groep mensen tegen het verlies van hun talent. Zij merken nog niets van vooruitgang. Zij zitten nog steeds zonder baan.

Vernieuwing in de koelkast
Velen van ons gaan door alsof alles weer bij het oude is, maar de crisis heeft voor structurele veranderingen op de arbeidsmarkt gezorgd. De weg die werk aflegt voordat het een baan en dus ook een vacature wordt, is nog langer geworden. Werkgevers zijn op zeer pijnlijke wijze gewezen op de onvoorspelbaarheid van de toekomst en de bijbehorende noodzaak van flexibiliteit. Gebrek aan capaciteit leidt niet een vacature, maar tot het stellen van prioriteiten ofwel nu even niet. Onder het mom van “First things first” moeten verbeteringen en vernieuwingen maar even wachten. Terwijl juist de nieuwe business zorgt voor nieuwe banen. Alleen daarmee zal de arbeidsmarkt groeien, zullen er meer banen komen en daarmee dus minder verspilling van talent.

Nog betere CV’s
Veel van de acties die nu ondernomen worden om werkzoekenden te helpen zijn gericht op het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt. Door sollicitatiecursussen, LinkedIn training, video CV’s en zelfs ook omscholing, wordt het aanbod voor bedrijven steeds aantrekkelijker gepresenteerd. Op individueel niveau is het geweldig, maar het zorgt niet voor meer banen. Hooguit wordt het werk voor recruiters steeds lastiger.

Vernieuwing
Ik pleit voor de inzet van al dat werkzoekende, beschikbare talent om de koek groter te maken. Om werkzoekenden zelf nieuwe business te laten ontwikkelen en daarmee banen te laten scheppen. Niet door iedereen ZZPer of ondernemer te laten worden, want dat is slechts voor een enkeling weggelegd. Maar door bedrijven te helpen bij hun ontwikkeling en groei. De initiatieven zijn er al. Innovatiebanen voegt een ervaren werkzoekende gedurende een aantal maanden toe aan een bedrijf met als enige doelstelling te zorgen voor meer omzet of minder kosten. Zo maken deze werkzoekenden een businesscase voor hun eigen baan bij datzelfde bedrijf. Iedereen wint: het bedrijf kan zonder risico werken aan innovatie, de werkzoekende doet nieuwe werkervaring op, de maatschappij heeft een goede kans op economische groei en de bijbehorende vacatures.

Schermafbeelding 2015-02-10 om 17.33.54Sinds kort ben ik zelf betrokken bij Kickstart your Social Impact, mede gesteund door De Baak. In dit werkervaringsproject voor hoogopgeleide jeugdwerklozen gaat een team van drie slimme starters vier maanden lang werken aan een sociaal of duurzaamheidsvraagstuk van een organisatie. Tijdens deze vier maanden krijgen de deelnemers loopbaancoaching, trainingen van De Baak, een teamcoach en natuurlijk de broodnodige werkervaring. Organisaties werken graag mee omdat de starters aan de slag gaan met vernieuwingsvraagstukken die anders blijven liggen. Zo vraagt ABN AMRO aan een Kickstart team: “Hoe kan ABN AMRO huizenbezitters verleiden om hun woning te verduurzamen?” De gemeente Utrechtse Heuvelrug stuurt een team op pad met de vraag: “Hoe geven wij de samenwerking vorm om te komen tot de realisatie van een groen gas station?” Het Kickstart team zorgt voor een concrete oplossing voor deze vernieuwingsvraagstukken en dat blijft niet bij een plan! Zo hebben ook deze slimme kickstarters de mogelijkheid hun eigen werk te creëren.

Help mee!
Kun jij binnen jouw organisatie wel wat vernieuwing gebruiken? Laat dan een werkzoekende zijn eigen baan creëren of sluit je aan bij Innovatiebanen of Kickstart. Samen voorkomen wij dan de verspilling van talent.

Dit blog is eerder gepubliceerd op HRbase, het exclusieve netwerk voor alle HR Professionals. Je kunt dit blog ook beluisteren via de podcast van People Power.


0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *